Slovenská rada pre zelené budovy je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku

Aktuality

 • 15 júl 2017
 • 15 júl 2017
 • 28 apr 2017

  Dobrých príkladov z roka na rok pribúda

  V kongresovej sále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave sa uskutočnil už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Konferencia, ktorú organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV (7. rok) a Slovenská rada pre zelené budovy (4. rok), sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.  Podujatie, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, obohatili svojimi skúsenosťami významní medzinárodní spíkri, ktorí sa angažujú v Smart problematike, v udržateľnej architektúre a zdravom bývaní. Udržateľne Prvý blok konferencie sa už tradične ...

Next  

Aktivity SKGBC

Next  

Vertical

 • w_bea_cl

 • w_tailor_cl

 • V kongresovej sále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave sa uskutočnil už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Konferencia, ktorú organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV (7. rok) a Slovenská rada pre zelené budovy (4. rok), sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.  Podujatie, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, obohatili svojimi skúsenosťami významní medzinárodní spíkri, ktorí sa angažujú v Smart problematike, v udržateľnej architektúre a zdravom bývaní. Udržateľne Prvý blok konferencie sa už tradične venoval otázkam udržateľného urbanizmu, ktorý svojou prednáškou otvorila rakúska architektka Ina Homeier, pôsobiaca na oddelení mestského plánovania vo Viedni ako vedúca Oddelenia Smart City. Pod jej vedením bolo v rakúskej metropole implementovaných niekoľko národných Smart City riešení . Vo svojej prezentácii podrobne vysvetlila princípy Rámcovej stratégie Smart City Viedeň, ktorej cieľom  je podľa jej slov : „Vytvoriť z Viedne do roku 2050 mesto s najvyššou kvalitou života v Európe“.

 •         Green Business Breakfast Slovenská rada pre zelené budovy usporiadala v zaujímavých priestoroch AVE Cafe na Stefanikovej ulici v Bratislave rovnako zaujímavé podujatie z radu Green Business Breakfast. Témou, ktorá pritiahla záujemcov bol „Vplyv legislatívy na obalové konštrukcie budov a techniku prostredia“.   V úvodnej prednáške výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, predstavil...