Slovenská rada pre zelené budovy je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku

Aktuality

  • 26 apr 2017

    Slovenský týždeň zelených budov priniesol zaujímavé témy

            Slovenská rada pre zelené budovy sa už po šiesty raz zapojila svojimi podujatiami do aktivít Svetového týždňa zelených budov. Koncentrácia celosvetových aktivít počas jediného týždňa upriamuje pozornosť na naliehavé témy súčasnosti.   Do Svetového týždňa zelených budov sa zapojilo viac ako 70 národných zelených rád, SKGBC pripravila v Bratislave a Košiciach...

  • 17 okt 2016

    SKGBC na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva

            V pondelok, 17. októbra, sa uskutočnilo druhé tohtoročné Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva. Predseda predstavenstva SKGBC, Pavol Kukura, bol účastníkom panelovej diskusie a SKGBC odborným garantom stretnutia.    Druhé tohtoročné Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva sa konalo v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave. V panelovej diskusii vystúpil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Next  

Aktivity SKGBC

Next