Vykurovanie 2016

Vykurovanie 2016

Tradičná 24. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2016 sa uskutoční v termíne od 7. do 11. marca v hotely Sorea Ľubovňa v Starej Ľubovni. V tomto roku je zameraná na tému „Zelená úsporám energie v budovách“.


 Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

• Energetika budov
• Progresívna výroba tepla
• Obnoviteľné zdroje energie
• Automatizácia vo vykurovaní
• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia a firemné koktailové prezentácie partnerov: ENERGO AQUA, HERZ, STEFE SK, Vaillant Group Slovakia, Viessmann, WILO CS, AREKO, DANFOSS, ENBRA, ESM Yzamer, IMI HYDRONIC, ISTA, Honeywell, NES, REHAU, TECHEM, TRANE, UPONOR, V.I.TRADE.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových druţstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Odborný garant:                                                                                  Organizačný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš,                                                                        PhD. Viera Slabejová
Stavebná fakulta STU                                                                           SSTP, Koceľova 15
Katedra TZB                                                                                        815 94 Bratislava
Radlinského 11                                                                                    m.: +421 (903) 562 108
813 68 Bratislava                                                                                 tel.: +421 5556 7748
dusan.petras(at)stuba.sk                                                                      sstp(at)zsvts.sk

 

Ďalšie informácie: www.sstp.sk  alebo tu